Patiënten met eierstokkanker herstellen sneller dankzij robotchirurgie

16 februari 2023

Een ingreep met robotchirurgie is voor personen met eierstokkanker beter dan de klassieke open chirurgie, zo blijkt uit een onderzoek van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. De patiënt herstelt sneller, er is minder bloedverlies en minder infectierisico.

Jaarlijks krijgen 750 mensen in België te horen dat ze eierstokkanker hebben. Dat is niet veel, maar de prognose is wel slecht. De 5-jaarsoverlevingskans bedraagt wereldwijd minder dan vijftig procent. Vandaag de bijnaam ‘stille doder’.

De dienst gynaecologie-gynaecologische oncologie van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV startte in 2012 een robotchirurgieprogramma voor diverse problemen. Het ziekenhuis is sindsdien een van de referentiecentra voor robotchirurgie binnen gynaecologie en gynaecologische oncologie in Europa. De dienst heeft nu als eerste in de Benelux robotchirurgie geïntroduceerd voor de behandeling van zowel vroegtijdig als vergevorderd ovariumcarcinoom. Dit in navolging van de Mayo Clinic in de Verenigde Staten, McGill University Health Centre in Canada en Gemelli University Hospital in Italië.

“Robotchirurgie heeft voor de patiënt aanzienlijke voordelen tegenover open of laparoscopische chirurgie”, vertelt dr. Philippe Van Trappen, diensthoofd Gynaecologie. “Het herstel is vlotter, met minimaal bloedverlies en minder infectierisico. De patiënt kan al na twee dagen naar huis.”

Bij vergevorderd ovariumcarcinoom wordt vaak eerst (neo-adjuvante) chemotherapie gegeven, en na 3 à 4 kuren chemotherapie wordt een interval debulking operatie uitgevoerd, normaal via klassieke open chirurgie. “Bij ongeveer 25 tot 30 procent van de patiënten die eerst chemotherapie krijgen, zien we de carcinoomletsels op het buikslijmvlies volledig verdwijnen en juist deze patiënten komen in aanmerking voor robotchirurgie. Door deze robottechniek in 2015 in te voeren, zagen we dat deze patiënten vlugger herstelden in vergelijking met open chirurgie, en dat ze vroeger hun aansluitende chemotherapiekuur konden krijgen.”

BRON : https://zorgmagazine.be