Zwangere vrouwen worden op regelmatige basis opgevolgd. Tijdens de 3 trimesters (1e trimester = 1-12 weken, 2e trimester = 13-27 weken en 3e trimester = 28-40 weken) wordt op regelmatige basis de bloeddruk, urine, en gewicht gecontroleerd. Verder wordt ook het bloed gecontroleerd voor oa toxoplasmose, rubella, bloedgroep ea.

Tijdens het eerste trimester (1-12 weken) wordt een vaginale echografie verricht ter bepaling van de verwachte verlosdatum op basis van de lengte (CRL = crown rump length) van de foetus. Verder bestaat ook de mogelijkheid tot screening voor Down syndroom op basis van een echografie (nekplooi-meting) en bloedonderzoek. Hierbij wordt een risico berekend voor Down syndroom.

In het tweede trimester (13-27 weken) krijgen alle zwangere vrouwen een uitgebreide structurele abdominale echografie (ter evaluatie van de organen van de foetus) op 20 weken zwangerschap in het AZ Sint-Jan Brugge. Verder wordt ook een bloedtest verricht, op het einde van het tweede trimester, ter bepaling van het risico op zwangerschapsdiabetes.

In het derde trimester (28-40 weken) wordt een echografie verricht ter bepaling van oa de groei van de baby. Rond 34 weken wordt ook een vaginale kweek verricht ter bepaling van aanwezigheid van groep B streptococcen (GBS test). Vanaf 36 weken wordt een vaginaal toucher verricht ter bepaling van ontsluiting van de baarmoederhals.

De bevalling gebeurt in het AZ Sint-Jan Brugge, in het verloskwartier dat sedert September 2011 volledig vernieuwd en gemoderniseerd is. Daar wordt u door een ervaren verloskundig team begeleid en opgevolgd.

 

trimesters